“Geef altijd het beste wat je hebt. Meer hoeft niet. Maar laat het vooral ook niet minder zijn!”

Training voor (aanstaande) oudsten, ouderlingen en/of gemeenteleiders

Vanuit Grandia CPW wordt voor nieuwe en bestaande oudsten(teams) een tweedaagse training aangeboden. Vaak worden oudsten of gemeenteleiders bij de start van hun bediening min of meer in het diepe gegooid en moeten ze soms met vallen en opstaan de basisprincipes van het leiderschap leren. De praktijk blijft de beste oefening, maar met deze training leg je een stevig fundament om op te kunnen bouwen. 

Herder met schapen

Kerkenraad of oudstenteam
In deze introductie wordt gesproken over oudsten en oudstenteams. In sommige gemeenten wordt de term gemeenteleider gebruikt en In de meer traditionele kerken hebben we het dan over de ouderlingen en de kerkenraad. Met respect voor de verschillende tradities die er zijn gelden voor alle denominaties dezelfde bijbelse basisprincipes. Deze training is dan ook geschikt voor zowel oudsten/ouderlingen uit evangelische gemeenten als uit de meer traditionele kerken.

Leiderschapscrisis
Het oudstenschap is een bijbelse vorm van leiderschap en als er iets is wat in onze tijd en ook in onze kerken en gemeenten onder druk is komen te staan dan is het wel het leiderschap. Het oudstenschap vraagt niet alleen om geestelijke inzichten en autoriteit, maar ook om kennis van leiderschapsstijlen, inzicht in wie je zelf bent en voldoende vaardigheden om je taak naar behoren uit te kunnen voeren. 

Onderwijs vanuit het Woord
In deze training komen tal van zaken en onderwerpen aan bod. In de eerste plaats is er volop tijd en ruimte voor onderwijs vanuit het Woord. Wat is de bijbelse definitie van het oudstenschap? Welke criteria gelden voor het oudstenschap? Wat is geestelijk gezag en waarin verschilt dat van menselijke autoriteit? Wat is Gods blauwdruk voor de gemeente en hoe kunnen we hier naar toe groeien?


Bijbellezende manDe praktijk van het oudstenschap
De Bijbel zegt dat het goed is om het oudstenschap (opzienerschap) te ‘begeren’, maar zodra je het bent kom je tot de ontdekking dat het alles behalve een erebaantje is. Je wordt niet alleen geconfronteerd met vaak zeer complexe situaties en soms lastige mensen, maar zeker ook met je zelf. Om nog maar niet te spreken over de soms ongezouten kritiek die je over je heen krijgt. Wat doet dat met jou en welke invloed heeft dat op je huwelijk en gezin? 

Kennis en vaardigheden
Als oudste krijg je met allerlei zaken te maken. Met theologische vraagstukken, maar ook met zaken als organisatie en management van de gemeente. Zeker als je oudste bent in een grotere gemeente kun je soms het gevoel krijgen meer manager dan geestelijk leider te zijn. Hoe kun je daarin een goede balans vinden en je focussen op waar het uiteindelijk om gaat? Het is bijvoorbeeld niet onbelangrijk dat je iets weet van vergader- en gesprekstechnieken en dat je je weet te presenteren.

Hoe werkt het in een bijbelse gemeente?
Over de invulling van het bijbels gemeente zijn wordt zeer verschillend gedacht. Toch zijn er wel een aantal belangrijke basisprincipes die voor elke denominatie gelden. Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag hoe oudsten en andere leiders worden aangesteld in de gemeente en hoe besluitvorming tot stand komt. Of hoe je met terechtwijzing of conflicten omgaat in de gemeente. 


Kerk met ondergaande zonDoelgroep
De tweedaagse training is bedoeld voor nieuwe en bestaande oudstenteams. Om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten op de identiteit en structuur van de betreffende gemeente en dus ‘maatwerk’ te kunnen leveren, is er voor gekozen om de training voor maximaal één oudstenteam per keer aan te bieden. Om de kosten te kunnen verdelen kan er voor worden gekozen om met meerdere oudstenteams van bijvoorbeeld zustergemeenten uit de regio te gaan werken, maar dat is dan op initiatief van de gemeente zelf. 

Ervaring
De inhoud van de training is gebaseerd op enerzijds de bestudering van de bijbelse basisprincipes van het gemeente-zijn en de plaats die de oudsten daarin van God hebben gekregen. Anderzijds op de jarenlange ervaring die is opgedaan door het begeleiden van oudstenteams in lokale gemeenten en op het voorgangerschap van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. 

Voorbereiding
Voorafgaand aan de training zal er een gesprek plaatsvinden met één of meerdere vertegenwoordigers van het oudstenteam. Tijdens dit gesprek zal worden geïnventariseerd waar tijdens de training eventueel extra aandacht aan zal moeten worden besteed en hoe de opzet van de training er uit moet komen te zien. Verder zullen dan ook zaken als locatie, datum en kosten aan de orde komen en bijvoorbeeld de vraag of de training voor alleen de oudsten zelf wordt gegeven of dat ook de partners erbij betrokken zullen worden. 

Het programma
Uitgangspunt is een tweedaagse training, bijvoorbeeld van vrijdagmorgen t/m zaterdagavond. In onderling overleg is het echter ook mogelijk om tot een andere invulling te komen. Denk dan aan twee zaterdagen of vier avonden. In de training zitten in ieder geval de volgende onderdelen:

  • De bijbelse basis van het oudstenschap
  • Waar krijg je als oudste mee te maken?
  • Geestelijk gezag of menselijke autoriteit?
  • Hoe kun je als team functioneren?
  • Valkuilen en verleidingen voor oudsten

Naast deze onderwerpen is er ruimte voor persoonlijke verwerking en gaan we ook aan de slag met het oefenen van praktische vaardigheden, zoals gespreks- en vergadertechnieken en het ontwikkelen van je persoonlijke presentatie. 

Locatie plaatjeLocatie
De training kan in de gemeente of plaats zelf worden gegeven, maar het advies is om te kiezen voor een andere locatie op basis van volpension. Dat is beter voor de teambuilding en je kunt je dan helemaal focussen op de training. Deze locatie moet door de gemeente zelf worden geregeld. Indien nodig kan vanuit Grandia CPW advies worden gegeven over de diverse mogelijkheden die er zijn.

Contact

Voor meer informatie over deze training en de kosten daarvan of voor het maken van een afspraak kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of gebruik maken van de contactpagina op deze site.

© 2020 Grandia CPW - Realisatie door CommPro Automatisering
joor design