“Geef altijd het beste wat je hebt. Meer hoeft niet. Maar laat het vooral ook niet minder zijn!”

Het bijbelboek Openbaring heeft mij al vanaf de dag dat ik op mijn 17e tot geloof kwam bijzonder geboeid en tegelijk ook regelmatig in verwarring gebracht. Dat laatste niet zozeer door het bijbelboek zelf, maar vooral door de vele verschillende interpretaties daarvan. Dit heeft mij er echter niet van weerhouden om in alle jaren van prediking regelmatig te spreken over de inhoud van Openbaring en andere profetische bijbelgedeelten die ons wijzen op de aanstaande komst van de Here Jezus.


Wakker worden

Vanaf voorjaar 2019 is dit verlangen nog sterker geworden vanuit een diep besef dat de Gemeente van Jezus Christus wakker moet worden en zich klaar moet maken voor zijn wederkomst. Nog niet eerder is er een generatie geweest die zoveel voorzegde tekenen van de tijd heeft meegemaakt. Op basis hiervan geloof ik dat wij weleens de generatie zouden kunnen zijn die dit gaat meemaken. Dit alles heeft mij in de loop van 2019 - dus nog ruim voor de coronacrisis - doen besluiten om bezig te gaan met de voorbereiding van een achtdelige studie over het bijbelboek Openbaring met de bedoeling deze op een aantal plekken in Nederland te gaan geven.

Als een lamp die schijnt
Wat mij opvalt is dat er een groeiend besef is dat we in een bijzondere tijd leven en dat er daarom behoefte is aan 'eschatologisch' onderwijs vanuit het Woord. Er is echter over dit onderwerp zo’n variëteit van (soms tegengestelde) opvattingen dat we maar liever niet onze handen branden aan zoiets controversieels. Maar ik geloof dat alles wat er gaande is ons steeds dichterbij brengt bij een wereld, zoals deze wordt beschreven in Openbaring. En juist daarom is het nu de tijd om het profetisch woord (opnieuw) te openen en te bestuderen. Zoals Petrus het schreef: En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart (2 Petrus 1:19).

Bewust maken
Mijn uitgangspunt is dat Openbaring ons is gegeven om ons 'iets te openbaren of te onthullen’, en dat is het tegenovergestelde van ‘iets zo ingewikkeld mogelijk maken’. Ik ga bij de behandeling uit van een grotendeels chronologische opzet, waarbij de ‘outline’ te vinden is in hoofdstuk 1:19. Johannes krijgt daar de opdracht om op te schrijven wat hij heeft gezien (de openbaring van de verheerlijkte Christus), en wat nu is (het tijdperk van de kerk, verwoord in de zeven brieven van hoofdstuk 2 en 3), en wat hierna zal geschieden (vanaf Openbaring 4, zowel in de hemel als op de aarde en uitmondend in de wederkomst van de Here Jezus). Voor alle duidelijkheid: het gaat in deze studie niet om het promoten van de volmaakte eindtijdvisie (als die al bestaat), maar wel om het bewust maken van de tijd waarin we leven, het aanwakkeren van het verlangen naar de wederkomst en de oproep om ons te heiligen en te reinigen.

De onderwerpen per avond
1. De Openbaring (hoofdstuk 1:1-20)
2. Wie overwint... (hoofdstuk 2:1-3:22)
3. De Heer tegemoet (hoofdstuk 4:1-11)
4. Een boekrol met zeven zegels (hoofdstuk 5:1-6:17)
5. De grote verdrukking (hoofdstuk 7:1-11:14)
6. De draak gaat los  (hoofdstuk 11:15-16:21)
7. De overwinning (hoofdstuk 17:1-20:6)
8. Alles wordt nieuw (hoofdstuk 20:7-22:21)

Zelf meemaken?
De serie is inmiddels al op vijf plaatsten gegeven (Apeldoorn, Haarlem, Zaltbommel, Dronten en Tholen). De acht avonden die in Zaltbommel zijn gehouden zijn op YouTube terug te zien. Vanaf 24 september wordt de serie ook in België gegeven. In de agenda kun je zien waar en wanneer. Op zondag 21 en zaterdag 27 november wordt de serie in een verkorte versie (3 studies) gehouden in de Baptistengemeente De Levensboom in Groot-Ammers. Voor meer info, zie de agenda.

© 2022 Grandia CPW - Realisatie door CommPro Automatisering
joor design